Na świecie istnieje wiele tysięcy zawodów. Chcieliśmy je pokazać i uhonorować pracę specjalistów z branż, o których na co dzień się nie mówi! Uczestnicy konkursu mogli sfotografować ludzi wykonujących pracę dzięki której żyje się lepiej. Do wyboru mieli aż tysiąc specjalizacji.

Głównym celem konkursu „OKO na pracę” było przypomnienie o setkach zawodów i specjalizacji oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji. Dla portretowanych specjalistów była to szansa na pokazanie innym ich kunsztu i techniki, dla uczestników – okazja do przedstawienia swojego talentu i stylu w fotografii.

Konkurs został zorganizowany w 2018 r. w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Wykonawcą projektu jest Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Doradca Consultants Ltd. z Gdyni, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy oraz Agencja badawcza PBS z Sopotu.

Patronat medialny: