CIOP – PIB
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
https://www.ciop.pl/

Agnieszka Szczygielska
Z-ca Kierownika Ośrodka Promocji i Wdrażania
mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl
telefon: 22 623 36 86