ORGANIZATOR KONKURSU

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi predyspozycjami i możliwościami człowieka. Wykorzystuje ich wyniki tworząc rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy.

Na podstawie wyników badań prowadzonych w przedsiębiorstwach Instytut wspiera pracodawców opracowując i wdrażając rozwiązania przygotowywane z myślą o ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa pracowników. Łącząc kompetencje przedstawicieli 7 Zakładów Naukowych Instytutu realizuje działania kompleksowe, od diagnozy sytuacji pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii, na opracowaniu i wdrożeniu programu działań prewencyjnych kończąc.

Realizuje także projekty promujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, adresowane do wielu środowisk i grup wiekowych – od dzieci przedszkolnych po pracowników w różnym wieku. Od wielu lat organizuje konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy dla artystów plastyków, konkursy plastyczne dla dzieci oraz konkurs fotograficzny i filmowy O!ZNAKI PRACY. Wyniki tych konkursów są prezentowane na wystawach i pokazach w całej Polsce.

Patronat medialny: